Циљеви РСЕДП 2 пројекта „ Запошљавање у руралним регионима“


Примарни циљ пројекта јесте стварање нових могућности запошљавања и смањење депопулације у руралним срединама Србије. Очекује се да депопулација руралних средина које су учеснице пројекта буде значајно смањена.

Посебни циљеви пројекта су пре свега:
  • Подстицање иновативних пракси управљања у стручно вођеној кровној организацији произвођачатрадиционалних рукотворина.
  • Побољшање стандарда квалитета у производњи, паковању и маркетингу аутентичних традиционалних српских рукотворина.
  • Коришћење могућности за умрежавање и јачање сарадње међу члановима Етно мреже, институционалних актера и чланова ланца снабдевања, а посебно са туристичким сектором како на локалном тако и државном нивоу
Пројекат се посебно осврће на сектор туризма, и предвиђене акције се односи на теме развоја трговине, побољшање стандарда квалитета и добијања акредитација, као и образовних иницијатива за одрасле што ће резултирати новим знањима која ће бити упарена са потребама домаћих произвођача и захтевима купаца за високим квалитетом традиционалних рукотворина.

Пројектне активности су усмерене на стварање синергије између пројектних партнера како би се обезбедило отварање простора за нове комуникације, партнерства и размене.

Етно мрежа и њени локални чланови ће чинити језгро које ће учествовати у свим активностима пројекта како би помогли развоју руралних заједница у источној Србији.

Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД ће искористити своју експертизу и искуство у раду са локалним заједницама на промовисању локалне економске иницијативе и питања локалног развоја и да ће имати улогу координатора у спровођењу пројекта.

Факултет примењених уметности, као партнер пројекта ће имати улогу у предлагању решења за дизајн рукотворина како би се боље прилагодили савременом тржишту. Исто тако ће учествовати као чланови у жирираним изложбама ште ће донети додатну вредност наградама које ће се додељивати за најбоље радиности.

Локалне власти из 5 општина у источној Србији (Зајечар, Неготин, Велико Градиште, Кладово и Голубац) ће имати корист од пројекта тако што ће активности допринети јачању регионалног идентитета. Допринос локалних власти се огледа и у пружању додатне вредности у припремној фази пројекта и њихова улога ће свакако постати још важнија у целој фази имплементације.

Туристичке организације у пројекту ће деловати као катализатор за пројектне активности како би се оне боље промовисале и валоризовале у туристичке сврхе. Пројекат ће допринети диверсификацији туристичке понуде не само у наведеном региону од 5 општина учесница већ туристичке промоције Србије у целини. Туристичка заједница ће добити приступ потпуно новом сегменту туризма који има тренд брзог раста и директно је повезан са иновативном промоцијом културне баштине.
Израда сајта је финансирана од стране Делегације ЕУ. Copyright 2011 Eтно Мрежа